Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af DUS

Vi vil gerne byde dig og dit barn velkommen til Vesterkærets Dus.

Dussen er en integreret del af indskolingsområdet. Det betyder, at vi i indskolingen har et fleksibelt læringsmiljø, som deles af både undervisningsdelen og fritidsdelen.

Indskolingsområdet er delt op i 2 områder. Lille Dussen, som huser børnehaveklassen og 1. kl. er beliggende i skolens stueplan med direkte udgang til vores udearealer. Store Dussen for 2. kl. og 3. kl., som har til huse på 1. sal og hermed også har nem adgang til vores udeområder. Til den ene side er vores skolegård indrettet, som en aktivitets- og legeplads med fodbold-, basket- og volleyballbane, legeplads, udendørs scene, sandkasse, store sten til at kravle på, hinkeruder osv. Det er også her, vi kører på rulleskøjter, løbehjul, cykler og benytter vores mooncars.

På den anden side har vi vores grønne legeplads med sandkasse, bålplads, træer og buske samt fodboldbaner. Vi vil fortsat arbejde på, at legearealet udvikles så det giver børnene lyst til, at bevæge sig.

Vi mener selv, at vi er byens bedst beliggende Dus. Vi er placeret tæt ved fjorden. I umiddelbar nærhed finder vi også Fjordparken, Egholm, grønne områder, skrammellegeplads og svømmehal. Endvidere går bybussen lige uden for døren, så vi hurtigt kan komme ind til midtbyen.

Dussens børnetal svinger lidt fra år til år, men vi har i gennemsnit 110 børn, som er fordelt i 2 afdelinger Lille Dussen og store Dussen. Vores allergiafdeling er en integreret del af normal Dussen. Dog har vi et specielt grupperum i lille Dussen, hvor allergipædagogerne har sin base. Dette er også her vi servicerer børn og forældre fra. 

Vi ønsker, at vores indendørs fysiske rammer udnyttes så fleksibelt som mulig. Derfor er flere af rummene fælles for de to afdelinger. P.t. har vi fælles morgenåbning og fælles køkken.

I begge afdelinger arbejdes der med fleksible løsninger, som kan være til glæde for både undervisningsdelen og fritidsdelen. Indskolingslokalerne skal fremstå, så de udstråler en hjemlig atmosfære, hvor der altid er mulighed for forandring af lokalerne. Lokalerne skal være i en ordentlig stand. Dussen har mulighed for at benytte skolens øvrige lokaler, som f.eks. gymnastiksale, træværkssted og andre faglokaler.

Hvad vil vi gerne kendes på:

  • Et personale, som er engageret i børnene.
  • Et forældresamarbejde, som bygger på åbenhed og dialog.
  • At børnene udvikler deres sociale færdigheder.
  • At børnene har et fri rum med tid til leg og fordybelse.
  • At hvert barn er noget specielt.
  • At der er plads til forskellighed.
  • At vi i dagligdagen kan være spontane og gribe de ideer, som børnene er optaget af.
  • At vi arbejder efter fælles mål for Dus, samt med månedsplaner for de enkelte afdelinger, fælles lærings- og trivselssamtaler og årsplaner som kan ses i min uddannelse.