Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Introduktion til CPS

Kære forældre på Vesterkærets Skole

På Vesterkærets Skole har vi siden 2018, i samarbejde med PPR, været i gang med implementeringen af en samtalemetode, der skal bruges i lærernes og pædagogernes tilgang til elever, der i perioder fx kan opleve udfordringer i og udenfor skolen, manglende motivation eller være en del af en konflikt.

Metoden hedder ”samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning” - også kaldet CPS (Collaborative and Proactive Solutions). Flere af jer kender allerede til tilgangen og har børn, som har deltaget i denne nye tilgang. 

De erfaringer vi som skole har gjort os, er så gode, at vi på Vesterkærets Skole har valgt at brede tilgangen ud, således at flere lærere og pædagoger begynder at uddanne sig i denne strukturerede samtaleform. Derfor modtager I nu en fælles skrivelse, som fortæller lidt om metoden, og hvordan vi griber det an her på skolen.

Tilgangen er udviklet af en amerikansk psykolog, der hedder Ross Green. Metoden er bygget op omkring det, der kaldes Plan B-samtaler. Det er en samtaleform, hvor man efter en bestemt fremgangsmåde forsøger at inddrage og samarbejde med børnene om løsningsforslag på nogle af de udfordringer, som hverdagen i og uden for skolen byder på. Modellen skaber et øget fokus på behovet for at inddrage børn og unges stemmer i problemløsning. Helt centralt står det, at vi i stedet for at fokusere på adfærden hos det enkelte barn, leder nysgerrigt efter i hvilke situationer, det bliver svært for barnet og den unge at leve op til vores forventninger.

For at mestre plan B samtalerne, skal lærer og pædagoger i et forløb, hvor de 8 gange i løbet af skoleåret mødes i en såkaldt kernegruppe, hvor de vil modtage supervision ift. at arbejde med og gennemføre de beskrevne samtaler med elever de kender fra klasserummet. 

Helt konkret vil det betyde, at jeres børn indimellem vil deltage i en samtale med deres lærer eller pædagog, som optages (lyd) til anvendelse på kernegruppemøder som et led i uddannelsessammenhænge. Plan B samtaler skal ses som et supplement til det arbejde, der ellers foregår på skolen i forhold til elevernes generelle trivsel og udvikling. Det er helt centralt at understrege, at feedbacken på kernegruppemøder udelukkende gives på LÆREREN/PÆDAGOGENS kompetencer i forhold til at mestre en Plan B samtale, og altså på ingen måde fokuserer på det, eleven fortæller. På sigt er det naturligvis afgørende, at der elevens fortællinger, der inddrages i problemløsningen. Men i første omgang har det altså et uddannelsesmæssigt formål.

Der vil selvfølgelig blive lagt stor vægt på, at det er frivilligt for jeres barn eller unge, om de ønsker samtalen optaget, og at det i øvrigt på alle måder skal være en god oplevelse for dem at deltage i samtalerne. Samtalerne vil blive slettet når disse ikke længere anvendes i uddannelsessammenhænge. Hvis I har spørgsmål eller andet, er I selvfølgelig til enhver tid meget velkomne til at kontakte skolen.

Mvh. Vesterkærets skole