Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler og værdiregelsæt

Ordensregler og værdiregelsæt på Vesterkærets Skole

Vores 5 kerneværdier
På Vesterkærets Skole har vi værdier, der tydeliggør den virkelighed, vi ser og ønsker at understøtte. Værdierne er samtidig vores kodeks for, hvordan vi gerne vil have at vores elever er sammen og danner grundlag for vores ordensregler og værdiregelsæt.

#Fællesskab: Fælleskab betyder, at vi er en del af et sammenhold med andre. I et fællesskab bidrager alle, og vi giver plads til hinanden.

#Trivsel: Trivsel betyder, at vi oplever os som værdige deltagere i fællesskabet og oplever at kunne håndtere hverdagens udfordringer.

#Mangfoldighed: Mangfoldighed betyder, at der er plads til alle, og vi kan se verden fra andres synspunkter. Vi accepterer andres forskelligheder.

#Viden: Viden betyder at udvikle læringslyst og få indsigt i verden. Vi bruger viden til at bearbejde og forholde os til verden til glæde og nytte for os selv og for andre. Viden er fundamentet, som vi kontinuerligt bygger videre på.

#Dannelse: Dannelse er resultatet af de påvirkninger, som vore værdier fællesskab, viden, trivsel og mangfoldighed medfører. Dannelse skal derfor ses som det overordnede mål, som vores øvrige værdier leder hen imod.

Vores ordensregler og værdiregelsæt bygger ligeledes på vores børnesyn, at alle børn gør det godt, hvis de kan.

Efterlevelse af vores værdier og børnesyn danner grundlaget for ”vores måde at være på”:

Vores måde at være på
Vi viser hensyn til hinanden og værdsætter forskelligheder
Vi taler respektfuldt og ordentlig til og om hinanden
Vi hjælper hinanden
Vi løser en konflikt fredeligt
Vi lytter til hinanden
Vi accepterer ikke mobning
Vi behandler tingene ordentligt
Vi rydder op efter os selv
Vi efterlader lokaler og toiletter i god stand
Vi forlader ikke skolens matrikel i frikvarterer eller i timerne
Vi accepterer ikke chips, sodavand, energidrik, mv. i dagligdagen

De formelle rammer
Ordensreglementet ligger i forlængelse af såvel skolens principper, skolens politikker, ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” samt Folkeskoleloven.

Godkendt af skolebestyrelsen 24/4-2024