Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fra børnehave til skole

Den gode overgang fra børnehave til skole i Vesterkærets Skoles skoledistrikt.

Denne samarbejdsaftale danner rammen for indsatsen i overgangen fra børnehave til skole i Vesterkærets Skoles skoledistrikt. Samarbejdsaftalen omfatter: Daginstitutionen Kometen, børnehaven Stjernen, Børnehuset Egholm Færgevej, daginstitutionen Vesterkær Sogn, børnehaven Budolfi Sogn samt Vesterkærets Skole. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i værdier, principper og metode fra ”Den gode overgang fra børnehave til skole” i Aalborg Kommune


Værdier i samarbejdet er: 

 • Fællesskaber: Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, det er derfor en professionel opgave, at sikre barnets deltagelse i de fællesskaber, det er en del af. 
 • Professionalisme: Det er de professionelles ansvar i samarbejde med forældrene at skabe rammer, der sikrer, at overgangen fra daginstitution til skole kan foregå i en tryg atmosfære. 
 • Dialog: Det er vigtigt, at der foregår en ligeværdig dialog, mellem de professionelle og forældrene. 
 • Helhed og sammenhæng: Det er forældrene, der følger barnet gennem hele livet, det er derfor forældrenes ansvar at skabe tryghed, helhed og sammenhæng i samarbejde med skole og daginstitution.

Principper for samarbejdet er: 

 • Barnets perspektiv inddrages: Barnet høres om egne forestillinger og forventninger 
 • Forældrene som en central medspiller: Inddrage forældre i barnets læring i overgangen 
 • Det professionelle samarbejde: Bære præg af kendskab til hinandens pædagogiske grundlag

 

Målet for samarbejdet er, at: 

 • Børn og forældre får kendskab til skolen. 
 • Børnene deltager både socialt og fagligt i de aktiviteter, der tilrettelægges i børnehaven og skolen i forbindelse med overgangen.

Det handler om: 

 • At børnene får et kendskab til skoleliv generelt, herunder begreber, rammer, generelle forventninger m.v. 2 
 • At der tilrettelægges aktiviteter i både børnehave og skole, der giver børnene deltagelsesmuligheder, kendskab og tryghed i overgangen. 
 • At der tilrettelægges aktiviteter, hvor forældrene får kendskab til og inddrages i deres barns overgang fra børnehave til skole.

Hvornår starter samarbejdet om overgangen fra børnehave til skole:

 • Samarbejdet om overgangen fra børnehave til skole starter i børnehaven det sidste år inden børnenes skolestart og afsluttes med klassedannelser i skolen v. efterårsferien i 0. klasse. 

Yderligere information kan findes i folderen, som der er linket til.

Dokumenter

Samarbejdssamtale 180320.pdf

Shape Created with Sketch.