MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdier

Værdier på Vesterkærets Skole

På Vesterkærets Skole har vi igennem en længere proces arbejdet med at tydeliggøre vores værdier, som er afsættet for den virkelighed, vi ser, men som vi også ønsker at understøtte og skabe.

Arbejdet med værdier er dog også en dynamisk proces, hvor tingene hele tiden bevæger sig og er i flow. Vi står fast på vores værdier, som fundamentet for hele Vesterkærets Skole, men har samtidig respekt for, at vi kun tegner et øjebliksbillede, når vi med få ord forsøger at omsætte værdier til handling.

Vores 5 grundlæggende værdier

Dannelse

Dannelse er resultatet af de påvirkninger, som vore værdier fællesskab, viden, trivsel og mangfoldighed medfører.

Dannelse skal derfor ses som det overordnede mål, som vores øvrige værdier leder hen imod.

Fællesskab

Fællesskab betyder, at vi er en del af et sammenhold med andre. I et fællesskab bidrager alle, og vi giver plads til hinanden.

Vi ser fællesskab:

 • Når vi er åbne og imødekommende over for hinanden
 • Når vi oplever at høre til i både de mindre og det store fællesskab
 • Når vi dagligt møder hinanden i samtale og dialog
 • Når vi giver plads til hinandens forskelle og ligheder
 • Når vi ser hinandens ressourcer
 • Når vi sammen løser udfordringer i hverdagen

 

Vi skaber fællesskab ved:

 • At vi hver dag forsøger at styrke de sammenhænge, vi indgår i
 • At vi arbejder på at udvikle det sprog vi bruger, når vi er sammen
 • At vi mødes omkring udvikling af traditioner og betydningsfulde begivenheder

 

Viden

Viden betyder at udvikle læringslyst og få indsigt i verden. Vi bruger viden til at bearbejde og forholde os til verden til glæde og nytte for os selv og for andre. Viden er fundamentet, som vi kontinuerligt bygger videre på.

Vi ser viden:

 • Når vi får plads til at være nysgerrige, at tænke nyt og være kreative
 • Når vi får kendskab til fagenes indhold og viden om verden
 • Når vi forsøger at bygge bro på tværs af vidensområder
 • Når der er høj faglighed i læringssituationer

 

Vi skaber viden ved:

 • At vi giver plads til samarbejde om læring
 • At vi giver plads til fordybelse og refleksion
 • At vi giver plads til differentierede og undersøgende læreprocesser
 • At vi dagligt gør os umage med at skabe spændende og givende læring

 

Trivsel

Trivsel betyder, at vi oplever os som værdige deltagere i fællesskabet og oplever at kunne håndtere hverdagens udfordringer.

Vi ser trivsel:

 • Når vi føler glæde og tryghed
 • Når vi føler os anerkendte og værdsatte
 • Når vi er med og med til at bestemme
 • Når vi lykkes personligt og fagligt
 • Når tingene giver mening
 • Når vi vil hinanden det godt

 

Vi skaber trivsel ved:

 • At alle har en ven og en voksen, man kan tale med
 • At vi mødes, hvor vi er
 • At vi arbejder med trivsel i alle sammenhænge og hos den enkelte
 • At vi tilrettelægger en interessant og udbytterig hverdag
 • At der er plads til indlevelse og medleven

 

Mangfoldighed

Mangfoldighed betyder, at der er plads til alle, og vi kan se verden fra andres synspunkter. Vi accepterer andres forskelligheder.

Vi ser mangfoldighed:

 • Når vi viser hinanden respekt, selvom vi mener og tror noget forskelligt
 • Når vi giver hinanden plads til udvikling og til at sætte grænser
 • Når vi viser respekt for hinandens grænser
 • Når vi giver plads til forskellige måder at lære på
 • Når vi værdsætter forskellige sociale og kulturelle baggrunde

 

Vi skaber mangfoldighed ved:

 • At vi indretter læringsrum med plads til mangfoldighed
 • At udvikle samværsregler, der både tilgodeser fællesskabet og vores forskelligheder
 • At vi respekterer hinandens indsatser